کشاورزی در ترکیه

کشاورزی در ترکیه

کشاورزی در ترکیه

کشاورزی در ترکیه با سهمی که در استخدام، صادرات و درآمد ملی دارد، یکی از حوزه های حائز اهمیت این کشور می باشد. بخش کشاورزی با 6.1 میلیون استخدام شونده و 62.7 میلیارد دلار درآمد یک فعالیت اقتصادی مهم به حساب می آید.

در حالی که در سالهای آغازین تاسیس جمهوری ترکیه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 42.8 درصد بود، در سال 1970به 36درصد و در دهه ی 80 به 25 درصد افت پیداکرد. این افت در دهه های بعد هم به سرعت ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 2011 به 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید.

کشاورزی در ترکیه

در ترکیه بخش کشاورزی با سهمی  که در استخدام، صادرات و درآمد ملی دارد، یکی از حوزه های حائز اهمیت این کشور می باشد. بخش کشاورزی با 6.1 میلیون استخدام شونده و 62.7 میلیارد دلار درآمد یک فعالیت اقتصادی مهم به حساب می آید.

کشاورزی در کشور ترکیه

بخش کشاورزی در کشور ترکیه از بخشهایی است که با مشکلاتی رو به رو بوده و کسانی که سرمایه گذاری در ترکیه را انتخاب کرده اند، کمتر به این سو نظری می افکنند. با اینکه دولت در طی سالیان متمادی حمایتهای متفاوتی برای این حوزه ارائه کرده است ولی این حوزه هنوز نتوانسته کاملا از پتانسیل خود استفاده نماید. دولت ترکیه اکنون حمایتهایی برای حوزه ی کشاورزی در نظر گرفته است تا شما سرمایه گذاران عزیزی که سرمایه گذاری در ترکیه را انتخاب کرده اید، بتوانید از آنها بهره برده ، وارد این حوزه ی سرمایه گذاری شوید. ولی قبل از هرکار دیگری باید افتتاح حساب در ترکیه را به انجام برسانید.

صنعت کشاورزی در ترکیه

در حالی که در سالهای آغازین تاسیس جمهوری ترکیه سهم بخش صنعت کشاورزی  در تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 42.8 درصد بود، در سال 1970به  36درصد و در دهه ی 80 به 25 درصد افت پیداکرد. این افت در دهه های بعد هم به سرعت ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 2011 به 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید.

درصد صادرات بخش کشاورزی نسبت به کل صادرات کشور در سال 1980 ، 0.6 درصد بود که در سال 2011 به 7.3 درصد افزایش یافت.

صنعت کشاورزی در ترکیه

با توجه  به آماری که اتحادیه اتاقهای زراعت ترکیه ارائه کرده است، صنعت کشاورزی در ترکیه در 2017 ، 51.7 میلیارد دلار ارزش افزوده به سرمایه ملی افزوده است. صادرات بخش کشاورزی و مواد غذایی  در سال 2017 ، 4 درصد و واردات آن 14 درصد افزایش داشته است.

فرصتهای شغلی در سال 1980، 50.6 درصد بود که در سال 2003 به 34.3 درصد ودر سال 2017 به 19.4 درصد افت پیدا کرد. کاهش استخدام شوندگان در بخش کشاورزی با افزایش این افراد در بخشهای صنایع و خدمات رابطه ی مستقیمی داشت.

بر اساس آمار سازمان جهانی غذا و زراعت FAO ، ترکیه در صادرات مواد غذایی و کشاورزی در رتبه ی 23 قرار دارد که هنوز در حد پتانسیلش قرار نگرفته است.

صنعت کشاورزی در ترکیه

مشکلات بخش کشاورزی در کشور ترکیه

مشکلات مزمن کشاورزی در ترکیه، سبب عدم پیشرفت این حوزه گردیده است. تقسیم زمین کشاورزی در ترکیه به قطعات کوچکتر به دلیل تقسیم بین وراث، عدم سیستم آبیاری مناسب، کشاورزی بر اساس شرایط موجود طبیعی، عدم استفاده از ماشین آلات کشاورزی به حد لازم، از جمله مشکلات بخش کشاورزی است. از دیگر مشکلات این حوزه می توان به بالا بودن هزینه های ورودی، مشکلات مربوط به هماهنگی با تکنولوژی و تکنیک های مدرن کشاورزی، آموزش ناکافی کشاورزان، حمایتهای ناکافی و بی تاثیر، افزایش واسطه ها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و عدم  جمع آوری مرتب داده های کشاورزی و تحلیل و نتیجه گیری از این داده هاست.

مشکلات بخش کشاورزی ترکیه

محصولات کشاورزی ترکیه

تاریخچه ی تعیین حداقل قیمت برخی محصولات کشاورزی از طرف دولت و برای حمایت از محصولات کشاورزی ترکیه، به سالهای دهه ی 1930 بر می گردد.

سیستم حمایت از محصولات کشاورزی از طریق کنترل قیمت آن از سال 1932 و با گندم آغاز شد. پس از آن تا سال 1944 دیگر غله و برخی محصولات صنعتی مانند توتون و پنبه نیز به آن اضافه شد.

وقتی در سال 1961 اولین برنامه ی توسعه ی 5 ساله به اجرا در آمد، تعداد این محصولات به 9 عدد و در سال 1970 به سی محصول افزایش یافت. در دهه های 1980 و 1990 بر اساس اصلاحات اقتصادی تصمیم به کاهش تعداد این محصولات تحت حمایت دولت گرفتند.

در سال 1994 این محصولات محدود به حبوبات، چغندر قند و توتون گردیدند.

حمایت ترکیه از کشاورزی

در قوانین و تصمیمات حمایتی دولت برای کشاورزان، بانک زراعت ترکیه به عنوان واسطه و مجری این بسته های حمایتی عمل کرده است. این بانک برای حمایت از بخش کشاورزی، وامهای ارزان به کشاورزان ارائه داده است.

از دیگر حمایتهای دولتی، حمایتهای مالی مستقیم دولت برای کشاورزان بود که بر اساس موافقتنامه های بین المللی، این حمایتها نباید دائمی باشند و برای حمایت از  دوره ی گذار استفاده می شوند. ترکیه برای هماهنگی با سیاستهای سازمان بین المللی کشاورزی، رفته رفته حمایتهای مالی مستقیم را کاهش داد.

حمایت ترکیه از کشاورزی

بسته های حمایتی برای کشاورزی در ترکیه

چنانکه در این مقاله شاهد بودیم، بخش کشاورزی ترکیه دارای مشکلات ویژه ی خود می باشد. سیاستهای حمایتی سنتی دولت ، شامل پرداختهای مالی مستقیم یا تعیین حداقل قیمت و …نیزاز طرف سازمانهای بین المللی منسوخ گردید. به این دلیل دولت طرحهای حمایتی تازه ای برای حمایت از بخش کشاورزی  تدارک دیده است. ایرانیان عزیر برای سرمایه گذاری در ترکیه در بخش کشاورزی از این بسته های حمایتی می توانید استفاده نمایید. بهتر است قبل از آغازاین سرمایه گذاریها، اقدام به افتتاح حساب در ترکیه نمایید.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در ترکیه

طرح های تشویقی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در ترکیه :

  • وام تخفیف دار کشاورزی: برای سالهای 2020- 2022، تصمیمی است که از سوی بانک زراعت ترکیه و تعاونی های وام های کشاورزی برای تولید محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد.
  • تشویقهای سرمایه گذاری برای محصولات گلخانه ای: با تصمیم شماره 798 ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ 2019 که در روزنامه ی رسمی چاپ شد، سرمایه گذاریهای گلخانه ای تحت عنوان « سرمایه گذاری های اولویت دار» قرار می گیرندو مشمول حمایتهای سرمایه گذاریهای اولویت دار می گردند.
  • اطلاعیه فراخوان برنامه پنجمین دوره اعطای کمک هزینه های توسعه روستایی (IPARD2-2019): در تاریخ دومین ماه از سال 2019 سازمان حمایت از توسعه ی روستایی، پنجمین فراخوان اعطای کمک هزینه های توسعه روستایی را منتشر نمودند. حمایتهای مربوط به برنامه ی IPARD- 2 به 42 استان اعطا می شود.
  • انتشار اطلاعیه فراخوان برنامه کاربردی IPARD2 (توسعه روستایی): سازمان توسعه ی کشاورزی و روستایی وابسته به وزارت جنگل و کشاورزی ، هشتمین فراخوان خود را در یازدهمین ماه سال 2019 منتشر نمود. این فراخوان برای کسانی است که طبق برنامه ی IPARD سال 2014-2020 در حوزه ی کشاورزی سرمایه گذاری نموده اند وبه دنبال حمایتهای دولتی هستند.
  • اعطای وام دستهای متخصص توسعه ی روستایی: در راستای حمایتهای توسعه ی روستایی، پروژه ی دستهای متخصص برای توسعه ی روستایی، برای کمک به اشتغال جوانانی است که از دبیرستان یا دانشگاه فنی حرفه ای فارغ التحصیل شده اند و ارائه آموزش در کشاورزی ، دامپروری ، جنگلداری ، غذا و آبزیان ، در مناطق روستایی به این جوانان.
کمک های مالی برای کشاورزی در ترکیه
  • کمکهای مالی سال 2019- 2023: استانهای شرق آناتولی مشمول این کمکها می شوند.
  • کمکهای مالی توسعه روستایی 2019: این کمکها در محدوده ی سیزدهمین مرحله از حمایتهای توسعه ی روستایی است. این حمایتها با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، به دنبال افزایش درآمد افراد در مناطق روستایی است. حمایت از کاربران کوچک و متوسط برای ادغام تولیدات کشاورزی و صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی، تقویت زیر ساختهای بازاریابی محصولات کشاورزی و …در این حمایتها مد نظر می باشد.
  • کمک هزینه های توسعه روستایی 2016-2020 (همه استان ها): این تصمیم نیز با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، به دنبال افزایش درآمد افراد در مناطق روستایی است.
  • کمک هزینه های صادراتی توسعه 2019-2020: این تصمیم؛ برای کمک به اشتغال جوانان ، که از دبیرستان یا دانشگاه فنی حرفه ای فارغ التحصیل شده اند ، ارائه آموزش در کشاورزی ، دامپروری ، جنگلداری ، غذا و آبزیان ، در مناطق روستایی اتخاذ شده است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *