۰۲۱-۸۸۸۸ ۴۶ ۴۵
۰۲۱-۸۸۸ ۵۰ ۳۶۴
۰۲۱-۸۸ ۶۵۳ ۱۲۹
۰۲۱-۸۸ ۶۵۸ ۲۱۷
نکات مهم اخذ اقامت ترکیه در سال 2020

نکات مهم اخذ اقامت کشور ترکیه در سال 2020 که باید بدانید

2020/02/02

اخذ اقامت ترکیه در سال 2020 و سال های اخیر نه تنها در بین ایرانیان توانست است محبوبیت زیادی پیدا کند بلکه هر ساله بر تعداد مهاجرانی که از سرزمین خود جدا شده و برای زندگی ترکیه را انتخاب نموده اند, افزوده میشود. یکی از دلایل این استقبال می تواند شرایط مناسبی باشد که در […]

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه و شرایطی که منجر به اخذ مجوز اقامتی به همراه خانواده می باشد شرایط خاص خود را دارد. لذا به شما پیشنهاد می گردد که قبل از این که اقدام به اخذ مجوز اقامت خانوادگی در کشور ترکیه بنمایید مطالب زیر را مطالعه فرمایید. مجوز اقامت ترکیه چیست؟ گرفتن مجوز […]