whatsapp

حداقل دستمزد کارگر ساده در ترکیه

حداقل دستمزد کارگر ساده در ترکیه
شیوا داداش زاده 2 نظر

حداقل دستمزد کارگر ساده در ترکیه به دلیل اقتصاد پیشرفته در چند سال اخیر، جزء کشورهایی است که احتیاج به کارگر ساده هم در بخش صنعت و هم در بخش توریسم دارد. بدین دلیل مهاجرت به ترکیه در سال های اخیر از کشورهای همسایه به صورت چشم گیری افزایش یافته است.

مخصوصا به دلیل نزدیک بودن این کشور به ایران، تعداد افرادی که برای پیدا کردن کار در ترکیه و اقامت در ترکیه به این کشور مهاجرت می کنند، بیشتر شده است.

حداقل دستمزد در هر کشور با توجه به اقتصاد آن کشور و نسبت به جمعیت آن متفاوت است. ترکیه هم به دلیل پیشرفت در اقتصاد و همچنین نیاز به نیروی کار بیشتر در این کشور، در سال های اخیر توجه بیشتری به این موضوع کرده است.

ما در اینجا حداقل دستمزد هر فرد را با توجه به قانون موجود در ترکیه بررسی کرده ایم. در سال جدید یک کارگر بر اساس قانون کار چقدر باید حقوق بگیرد؟ آیا حداقل دستمزد برای اتباع خارجی در ترکیه متفاوت است؟

حداقل دستمزد ناخالص برای یک کارگر ساده در ترکیه بر طبق قانون کار و برای ۳۰ روز در نظر گرفته شده است. البته تعیین حداقل دستمزد روزانه ضروری است و بر اساس دستمزد روزانه هزینه های ساعت و ماهانه هم محاسبه می شود.

ساعت کار هفتگی به صورت استاندارد در ترکیه ۴۵ ساعت است. با فرض اینکه یک روز در هفته به عنوان مرخصی در نظر گرفته می شود، بنابراین ۴۵ ساعت کاری به طور مساوی در طول ۶ روز هفته باید تقسیم شود. بدین صورت برای هر روز تقریبا ۷ ساعت و ۵۰دقیقه باید در نظر گرفته شود.

اگر فرد بیشتر از این ساعت تعیین شده کار کرده باشد به عنوان اضافه کاری باید در نظر گرفته شود. ساعت های استراحت و غذا در بین این ساعت کاری در نظر گرفته نمی شود.

برای هر کارگر بر طبق قانون باید یک روز در هفته به عنوان مرخصی همراه با حقوق داده شود. حقوق کارگر باید با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد هر شخص در نظر گرفته شود.

حداقل دستمزد یک کارگر ساده در ترکیه

حداقل دستمزد یک کارگر ساده در ترکیه

با توجه به همه مواردی که در بالا توضیح دادیم، حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۰ برای یک کارگر ساده در ترکیه به طور ناخالص 2.943.00تعیین شده است.

حداقل دستمزد برای اتباع خارجی در ترکیه

برای اتباع خارجی که در ترکیه زندگی می کنند، مطابق با قانون، همانند حداقل دستمزد شهروندان ترکیه در نظر گرفته شده است. بر این اساس:
حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۰ برای اتباع خارجی که در ترکیه در خدمات خانگی مشغول به کار هستند2.943.00 لیره تعیین شده است.

۲ برابر حداقل دستمزد برای افرادی که در شرکت های آکروباتی و عناوین مشابه مشغول به کار هستند تعیین شده است. همچنین برای افرادی که در شرکت ها و سازمان های توریستی و انیمیشن کار می کنند و برای مشاغلی از قبیل ماساژور و کار درspa نیز ۲ برابر حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است.
5.886.00= 2.943.00 ×۲

برای اتباع خارجی که در مشاغلی مانند فروشندگی،بازاریابی و صادرات کار می کنند، ۱.۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
4.640.5= ۲.۹۴۳.۰۰×1.5

اتباع خارجی که در ترکیه به عنوان معلم و یا پزشک و یا … مشغول فعالیت هستند و شغل آنها نیاز به مهارت و تخصص دارد، برای این افراد سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
8.829.20= 2.943.00 ×۳

برای اتباع خارجی که به عنوان مدیر و یا معمار و یا مهندس در ترکیه مشغول کار هستند، ۴ برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
11.772.00 = 2.943.00× ۴

برای اتباع خارجی که در ترکیه به عنوان خلبان،مدیر ارشد، مهندسان اجرایی مشغول به کار هستند ۶.۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
19.129.50= 2.943.00 ×6.5

حداقل دستمزد برای اتباع خارجی در ترکیه

حداقل دستمزد برای افراد مجرد و متاهل در ترکیه

حقوق یک کارگر در سال ۲۰۲۰ برای هر فرد که مجرد و بدون فرزند باشد، در ترکیه با توجه به حداقل دستمزد قانون کار باید به این صورت باشد:

 • حداقل دستمزد بر طبق قانون کار ۲۹۴۳۰۰ (روز ۳۰)
 • دستمزد ناخالص برای یک روز کاری 98.10لیره
 • دستمزد ماهانه به صورت ناخالص 2.943.00 لیره
 • بیمه کارگر( ۱۴ درصد) 412.02 لیره
 • حق بیمه بیکاری(۱ درصد) 29.43 لیره
 • مالیات بر در آمد هر شخص 2.501.55 لیره

در سال ۲۰۲۰ طبق قانون کار در ترکیه برای هر فرد که متاهل و دارای فرزند باشد مقدار حقوق در نظر گرفته شده نسبت به تعداد فرزندان بدین صورت می باشد:

 • کارگر مجرد 2.324.70
 • متاهل و اگر همسرش هم شاغل باشد 2.324.70
 • متاهل و همسرش شاغل باشد و دارای یک فرزند باشد 2.357.81
 • متاهل و همسرش شاغل باشد و دارای دو فرزند 2.390.92
 • متاهل و همسرش شاغل باشد و دارای سه فرزند باشد 2.435.07
 • متاهل و همسرش شاغل باشد و دارای ۴ فرزند باشد 2.457.14
 • متاهل و همسرش شاغل نباشد 2.368.85
 • متاهل و همسرش شاغل نباشد و دارای یک فرزند باشد 2401.96
 • متاهل و همسرش شاغل نباشد و دارای دو فرزند باشد 2.435.07
 • متاهل و همسرش شاغل باشد و دارای سه فرزند باشد 2.479.21
 • متاهل و همسرش شاغل باشد و دارای چهار فرزند باشد 2.479.21

افرادی که به صورت پاره وقت کار می کنند چقدر باید حقوق بگیرند؟ آیا مرخصی و بیمه برای این افراد شامل می شود؟ این افراد چند ساعت در هفته باید کار کنند؟

در ترکیه افرادی که به صورت پاره وقت کار می کنند، طبق قانون کار باید در هفته تقریبا ۳۰ساعت کار کرده باشند، بیشتر از این باید به عنوان اضافه کار در نظر گرفته شود و حقوق آن نیز به صورت جداگانه پرداخته شود. با توجه به قرارداد کاری بین کارفرما و کارگر، این مقدار به بیشتر از ۳۰ ساعت در هفته هم می تواند افزایش یابد.

برای افرادی که به صورت پاره وقت کار می کنند حقوق مشخصی در نظر گرفته نشده است، یعنی با توجه به قرارداد بین کارگر و کارفرما، و حقوق توافقی بین آنها، باید حقوق فرد پرداخته شود. افرادی که به صورت پاره وقت کار می کنند هم حق استفاده از بیمه و وهم حق استفاده از مرخصی را دارند.

ما در اینجا حداقل دستمزد خالص( بدون مالیات) و ناخالص ( با مالیات) یک کارگر که در بخش خصوصی کار می کند، و به طور استاندارد برای ۴۵ ساعت فعالیت خود در هفته چقدر حقوق باید بگیرد را، در طی سال های گذشته در ترکیه را بررسی کرده ایم.

دستمزد ناخالص ۶ماه اول

دستمزد خالص ۶ماه اول

دستمزد ناخالص ۶ماه دوم

دستمزد خالص ۶ماه دوم

 • ۲۰۲۰ 2.943.00 2.234.70 بدون تغییر بدون تغییر
 • ۲۰۱۹ 2.558.00 2.020.59 بدون تغییر بدون تغییر
 • ۲۰۱۸ 2.029.50 1.603.00 بدون تغییر بدون تغییر
 • ۲۰۱۷ 1.777.00 بدون تغییر بدون تغییر
 • ۲۰۱۶ 1.647.00 1.300.99 بدون تغییر بدون تغییر
 • ۲۰۱۵ 1.201.50 949.07 1.273.50 1.000.54
 • ۲۰۱۴ 1.071 ۸۴۶ 1.136 ۸۹۱
 • ۲۰۱۳ 978.60 773.98 1.021.50 804.69
 • ۲۰۱۲ 886.50 701.14 940.50 739.80
 • ۲۰۱۱ 796.50 570.21 837.00 599.21
 • ۲۰۱۰ 729.00 521.89 760.50 544.44
 • ۲۰۰۹ 666.00 527.13 693.00 546.00
 • ۲۰۰۸ 608.40 481.55 638.70 546.00
 • ۲۰۰۷ 403.034.281 419.155

در لیست زیر، مقدار حقوق یک کارگر در ترکیه بر طبق ساعت کاری را در طی چند سال اخیر بررسی کرده ایم.
دستمزد ناخالص

 • ۲۰۲۰ 13.08
 • ۲۰۱۹ 1.38
 • ۲۰۱۸ 9.02
 • ۲۰۱۷ 7.90
 • ۲۰۱۶ 7.32


چه قدر این پست برایتان مفید بود؟
4.4 از 5 از 63 رای


مشاوره رایگان (الو اپلای)

اشتراک این مطلب

پاسخگوی سوالات شما در الواپلای هستیم

سوال شما توسط کارشناسان الواپلای پاسخ داده شده و از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.

2

نظرها