نوشته‌ها

فرودگاه جدید استانبول

/
در سال های گذشته تعداد توریست هایی که مقصدشان ترکیه است، افزود…