نوشته‌ها

خودروی ملی ترکیه TOGG رونمایی شد

/
خودروی توگ - TOGG صنعت خودرو سازی ترکیه ترکیه در صنعت خودرو سازی هنوز به عنوا…