whatsapp

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه
شیوا داداش زاده 2 نظر

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه و شرایطی که منجر به اخذ مجوز اقامتی به همراه خانواده می باشد شرایط خاص خود را دارد. لذا به شما پیشنهاد می گردد که قبل از این که اقدام به اخذ مجوز اقامت خانوادگی در کشور ترکیه بنمایید مطالب زیر را مطالعه فرمایید.

مجوز اقامت ترکیه چیست؟

گرفتن مجوز اقامت برای آن دسته از شهروندان کشورهای دیگر که درصدد هستند بیش از مهلت اعتبار روادید و یا لغو روادید و یا بیش از ۹۰ روز در ترکیه بمانند، الزامی می باشد. البته لازم به ذکر است در صورتی که در طی شش ماه از تاریخ صدور مجوز اقامت ترکیه، مجوز مورد استفاده قرار نگیرد اعتبار آن از بین خواهد رفت.

 

تقاضای صدور مجوز اقامت که می توان در داخل ترکیه ماند

ماده ۲۲

تقاضای صدور اقامت، در مواقع ذیل به صورت مختص می تواند در استانداری ها ارایه گردد:

 1. در صورت درخواست و یا تصویب مقامات اداری و قضایی
 2. در صورتی که جدایی اتباع کشورهای خارجی از ترکیه ممکن و یا این که معقول نباشد.
 3. مجوزهای اقامت طولانی مدت
 4. مجوزهای اقامت دانشجویی
 5. مجوزهای اقامت با اهداف انسان دوستانه
 6. مجوزهای اقامت برای قربانیان تجارت انسان
 7. در صورت تقاضای تغییر مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه به مجوز اقامت کوتاه مدت
 8. تقاضاهایی جهت گرفتن مجوز اقامت برای فرزندانی که پدر و مادر آن ها در ترکیه مقیم بوده باشند.
 9. در صورتی که شرایط لازم برای صدور مجوز اقامت معتبر منتفی بوده باشد و یا به خاطر تغییر آن شرایط نیاز به تقاضای صدور مجوز اقامت مناسب با شرایط جدید اقامتی باشد.
 10. تقاضای صدور مجوز اقامت کوتاه مدت از سوی کسانی که دو مقطع از تحصیلات عالی خود را در ترکیه به پایان رسانیده باشند.

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

بر اساس ماده ۳۴ اتباع خارجی در کشور ترکیه، مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه به افراد زیر اعطاء می گردد:

 1. اتباع کشور ترکیه، افرادی که مشمول ماده ۲۸ قانون به شماره ۵۹۰۱ می باشند.
 2. اتباع خارجی که دارای یکی از انواع مجوزهای اقامتی می باشند و افرادی که دارای وضعیت حمایت ثانوی خواهند بود به مانند:
  • برای همسران خارجی
  • برای فرزند غیر رشید خارجی آن ها و یا همسران آن ها
  • برای فرزندان خارجی مهجور آن ها و یا همسران آن ها

مجوز اقامت خانوادگی که در ترکیه صادر می گردد به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت. آن چیزی که مهم است بدانید این است که مهلت مجوز اقامت خانوادگی به هیچ عنوان نمی تواند بیش از مهلت مجوز اقامت فردی باشد. ( اقامت فردی که درخواست اقامت خانوادگی داده است)

3. در صورتی که فردی بر اساس قوانین کشور خود دارای چند همسر باشد در صورتی که بخواهد برای اقامت خانوادگی در ترکیه اقدام نماید فقط می تواند برای یکی از همسران خود مجوز دریافت نماید. این در حالی می باشد که متقاضی می تواند برای تمام فرزندان خود حتی فرزندانی که از دیگر همسران وی متولد شده باشند، درخواست اقمت نماید.

4. دارنده مجوز اقامت خانوادگی تا سن ۱۸ سالگی می تواند بدون این که برای مجوز اقامت دانش آموزی اقدام نماید، در مدارس ترکیه ثبت نام نموده و تحصیل نماید.

5. افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه زندگی کرده اند می توانند بعد از اتمام ۱۸ سالگی در ترکیه تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.

6.در صورتی که به هنگام درخواست مجوز اقامت خانوادگی ، یکی از اولیای کودک در خارج از ترکیه باشند، لازم و ضروری می باشد که از وی اجازه نامه  محضری دریافت گردد.

7. در صورتی که در زمان اقامت فرد در ترکیه اختلاف خانوادگی به وجود بیاید و به طلاق بیانجامد و حداقل فرد دارای ۳ سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانوادگی باشد، مجوز اقامت کوتاه مدت برای وی صادر خواهد گردید به شرطی که از طریق محاکم قضایی ثابت کند که طلاق همسر وی به دلیل خشونت خانوادگی بوده است.. در این صورت سابقه اقامت ۳ سال در ترکیه ضرورتی نخواهد داشت.

8. در صورتی که فرد متقاضی اقامت خانوادگی فوت نماید افرادی که به واسطه وابستگی به وی موفق به اخذ مجوز اقامت شده بودند می توانند بدون هیچ گونه شروطی برای مجوز اقامت کوتاه مدت ترکیه اقدام نمایند.

 

شرایط درخواست مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

شرایط درخواست مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

برای درخواست مجوز اقامت خانوادگی ترکیه فرد درخواست کننده و متقاضی باید دارای شرایط اعلام شده در زیر باشد:

 1. در صورتی که مجموع درآمد فرد متقاضی از حداقل حقوق کمتر باشد، بایستی به صورت واضح مشخص گردد که هر یک از اعضای خانواده وی ماهانه کمتر از ۱/۳ را دریافت  نمی کنند.
 2. لازم و ضروری است که تمام افراد و اعضای خانواده دارای بیمه سلامتی باشند و همگی دارای استانداردهای لازم برای بهداشت عمومی و امنیت باشند.
 3. فرد دارای گواهی عدم سوء پیشینه به خصوص برای در جرایمی که ثبات خانوادگی را مختل می نماید، باشد. این گواهی شامل ۵ سال اخیر می باشد.
 4. فرد متقاضی می بایستی حداقل به مدت یکسال در ترکیه اقامت داشته باشد.
 5. مشخصات فرد متقاضی می بایستی در سیستم ثبت آدرس به ثبت رسیده باشد.

افرادی که با هدف اقامت به همراه فرد حامی در خصوص تقاضای مجوز اقامت خانوادگی را داشته باشند، می بایستی دارای شرایط زیر باشند:

 • می بایستی اسنادو اطلاعات کافی در خصوص شمول فقره اول ماده ۳۴ را ارایه نمایند.
 • می بایستی اثبات نمایند که با یکی از افرادی که در فقره اول ماده ۳۴ ذکر شده است زندگی می نمایند یا این که قصد زندگی دارند.
 • بایستی ثابت نمایند که با هدف کسب مجوز اقامت خانوادگی اقدام به ازدواج ننموده اند.
 • هر کدام از همسران بایستی ۱۸ سال کامل را داشته باشند.
 • در خصوص مهاجران و افراد دارای وضعیت حمایتی ثانویه شرایط ذکر شده در فقره اول این ماده مصدان نخواهد داشت.

رد ابطال و یا عدم تمدید مجوز اقامت خانوادگی

ماده ۶

در موارد ذیل مجوز اقامت خانوادگی در این کشور صادر نمی گردد و در صورت صدور ابطال خواهد گردید و یا در صورت اتمام مهلت مقرر تمدید نخواهد شد:( تمدید اقامت ترکیه)

 1. در شرایطی که شروط ذکر شده در فقره های اول و سوم ماده ۳۵ رعایت نگردد یا این که از بین برود.
 2. در شرایطی که پس از منتفی شدن شرایط اخذ مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه، مجوز اقامت کوتاه مدت صادر نگردد.
 3. در شرایطی که مشخص گردد دارنده مجوز اقامت خانوادگی، از موز صادر شده برای اهدافی مغایر با اهداف صدور این مجوز، استفاده کرده باشد.
 4. در شرایطی که متقاضی در طی یک سال اخیر بیش از ۱۸۰ روز را در خارج از ترکیه به سر برده باشد.

 

درخواست صدور مجوز اقامت خانوادگی از طریق ازدواج صوری

مجوز اقامت خانوادگی از طریق ازدواج صوری

ماده ۳۷

 1. لازم به ذکر است که قبل از صدور و یا تمدید اقامت خانوادگی ظن معقولی وجود داشته باشد برای این که مشخص گردد آیا ازدواج مزبور به خاطر کسب اقامت مجوز اقامت صادر شده است یا نه؟ در صورتی که بعد از بررسی اثبات گردد که ازدواج با این قصد صورت پذیرفته است، از صدور مجوز اقامت خانوادگی اجتناب خواهد شد و یا در صورتی که قبلا صادر شده باشد ابطال خواهد شد.
 2. استانداری هر استان می تواند حتی در صورت صدور مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه بعد از به اثبات رسیدن صوری بودن ازدواج اقدام به منتفی بودن آن نماید.
 3. مجوزهای اقامتی که بر اساس ازدواج صوری به دست آمده باشند و مورد ابطال قرار بگیرد ، در محاسبه ایام اقامتی برای کسب مجوز اقامتی که در قانون پیش بینی شده اند به حساب نخواهد آمد.

 


چه قدر این پست برایتان مفید بود؟
4.8 از 5 از 9 رای


مشاوره رایگان (الو اپلای)

اشتراک این مطلب

پاسخگوی سوالات شما در الواپلای هستیم

سوال شما توسط کارشناسان الواپلای پاسخ داده شده و از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.

2

نظرها

 1. با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدانم که فردی با 50 سال سن اگر بخواهد جهت ارشد تر ترکیه اقدام کند آیا می تواند فرزندان زیر18 سال خود را هم همراه داشته باشد و همزمان آنها نیز در مدارس ترکیه درس بخوانند یا خیر .اگر پاسخ مثبت است آیا در سال اول این کار میسر است؟